Nejnovější nahrávky

♦♦♦

Rudyamon - kytara Godin

Písně laskavé

Rudyamon - Bárka

Bárka je o všem tom, co máme a ztrácíme, abych to opět nalezli, měli a ztráceli. Je to takový věčný, naštěstí nikdy nekončící koloběh života a světa...

Bárka...

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rudyamon - Slzy v kapradí

Jak se to už tak někdy stane, zhmotnila se v duchu jakási dávná vzpomínka, dožadovala se mojí pozornosti, ale nakonec zůstala jenom tiše stát opodál, pozorovala právě vznikající příběh, který se nikdy nestal...

Slzy v kapradí...

© 2018 Rudyamon